Biuro InfoRach  prowadzi wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych i wyposażenia.
Prowadzi pełna obsługę kadrowo-płacową.
Sporządza plan kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów.
Obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych.
Udziela również Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień.
W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach.
współpraca
strony www, hosting - www.maxbi.net