Biuro rachunkowe Inforach specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm
w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

 • Prowadzenie ksiąg  rachunkowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie kadr i płac – wszelkich rozliczeń pracowniczych
 • Kompleksowa elektroniczna obsługa rozliczeń z ZUS – Płatnik
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie finansów i rachunkowości


                                 ~ zapraszamy do współpracy ~
oferta
strony www, hosting - www.maxbi.net